Otrokove pravice
   

Kdo pri Varuhu varuje vaše pravice?

 

NAZIV INSTITUCIJE:

Varuh človekovih pravic RS


Vodi jo Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic. Kot varuhinja je začela delati 23. 2. 2013 in bo to vlogo opravljala do 23. 2. 2019.


Leta 2002 je bila pri Varuhu človekovih pravic RS ustanovljena POSEBNA SKUPINA ZA PRAVICE OTROK IN MLADOSTNIKOV

 

Vodi jo namestnik varuhinje Tone Dolčič.
Od 1. 10. 2014 je bil vodja projekta Zagovornik - glas otroka, od spremembe Zakona o Varuhu človekovih pravic (ZVarCP-UPB2) 28. 11. 2017 pa Zagovorništva otrok.


Pri reševanju primerov mu pomagajo strokovni sodelavci:

  • Jasna Vunduk, univ. dipl. socialna pedagoginja, svetnica - Zagovorništvo otrok
  • Lidija Hvastja Rupnik, univ. dipl. komunikologinja, višja svetovalka III – Zagovorništvo otrok
  • mag. Lea Javornik, univ. dipl. sociologinja, univ. dipl. novinarka, svetnica Varuha – Zagovorništvo otrok in varstvo otrokovih pravic
  • Lan Vošnjak - univ. dipl. prav., višji svetnik

 WWW.VARUH-RS.SI

 

© 2010 - Varuh človekih pravic Republike Slovenije | Pogoji uporabe